Welkom

 

Veel mensen kiezen ervoor thuis te sterven. De omgeving is vertrouwd en ze zijn omringd door de zorg van familie en vrienden. Soms kan die keuze voor de eigen kring zo zwaar zijn dat ondersteuning nodig is.

Naast de professionele zorg van verschillende thuiszorgorganisaties en de medische zorg van de (huis)arts, zijn er de vrijwilligers van de ‘Stichting Thuis Sterven Utrecht’. Zij kunnen de naasten ondersteuning bieden of zo nodig vervangen.
Op deze site kunt u lezen wat het werk van de vrijwilligers inhoudt.

 

Afscheid Hetty Stok

Vrijdag 27 mei hebben wij met een minisymposium afscheid genomen van onze directeur Hetty Stok. Het is een prachtige dag geweest. 's Avonds was het afscheid van de vrijwilligers, het bestuur en collega's. Er is veel gezegd, geschreven, gezongen en gemusiceerd. Het was een warm afscheid. Aan het einde van de avond heeft Hetty Stok haar stokje overgegeven aan de nieuwe directeur Lorissa Jonker.
U kunt hier haar afscheidsspeech lezen.   

Daarnaast kunt u hieronder de presentaties van de sprekers nog eens inkijken:

Presentatie van Fuusje de Graaff - De betekenis van hoop voor terminaal zieke migranten

Presentatie van Piet van Leeuwen - Hoop op een goed einde en dat de dood niet het laatste woord heeft

 

Werving nieuwe vrijwilligers
Er is een toenemende vraag naar ondersteuning door onze vrijwilligers daarom willen wij ons vrijwilligersbestand uitbreiden. Als u interesse heeft om ernstig zieken bij te staan in hun thuissituatie, neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Hospice Utrecht:  www.hospiceutrecht.nl